0600 301 300 (1,67€/puhelu + pvm/mpm) info@multicare.fi

OBS! GARANTISIDAN KOMMER ÄVEN PÅ SVENSKA INOM KORT

Multicare Takuu

 

Multicare Oy:n myöntämä rajoitettu alkuperäistä vastaava laitetakuu täydentää asiakkaan kuluttajansuojalain. mukaisia oikeuksia. Multicare Oy:n korjaamille tuotteille myönnetään 3 kuukauden takuu käytettyjen komponenttien materiaali- ja valmistusvirheille sekä Multicare Oy:n suorittamalle korjaustyölle.

Tämän lisäksi Multicare Oy myöntää huoltamille laitteilleen alkuperäistä valmistajan laitetakuuta vastaavan takuun. Takuuaikana Multicare Oy harkintansa mukaan korjaa tai vaihtaa tuotteet, joissa ilmenee alkuperäisten takuuehtojen mukainen materiaali- tai valmistusvika alkuperäisen takuun voimassaoloaikana. Alkuperäiseen laitetakuuseen saattaa sisältyä ehtoja ja rajoituksia mm. kuluvien osien, kosmeettisten haittojen, ulkoisten altisteiden (neste, kuumuus, tärinä…) tai ohjeiden vastaisen käytön taikka tuotteen muokkaamisen suhteen. Samat ehdot ja rajoitukset pätevät Multicare Oy:n myöntämään Multicare takuuseen.

Multicare Oy saattaa tämän Rajoitetun takuun nojalla käyttää tuotteiden korjaamiseen ja vaihtoon uusia tai käytettyjä, alkuperäistä tuotetta. Jos näissä vaihdetuissa tai korjatuissa tuotteissa, osissa tai komponenteissa tai niiden asennustyössä ilmenee materiaali- tai valmistusvika taikka työvirhe joko korjausta/vaihtoa seuraavien 3 kuukauden aikana tai ennen sen tuotteen Takuuajan loppua, joka vaihdettiin tai johon osat tai komponentit asennettiin, Multicare Oy harkintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa nämä tuotteet.

Multicare Oy:n vaihdossa antama tuote tai osa siirtyy asiakkaan omistukseen. Palautettu tuote tai osa siirtyy Multicare Oy:n omistukseen.

Multicare Oy:n myöntämään Multicare takuuseen vetoavan asiakkaan tulee olla yhteydessä Multicare Oy:n. Tuotteiden jälleenmyyjät, maahantuojat tai valmistajat tai näiden valtuuttamat huoltoliikkeet eivät huolla, korjaa tai vaihda vioittunutta tuotetta Multicare Oy: Multicare takuun perusteella.

Multicare Oy:n Rajoitettuun alkuperäistä vastaavaan laitetakuuseen vetoavan tuotteen omistajan tai haltijan tulee varmuuskopioida tuotteen sisältämät tiedostot ennen tuotteen toimittamista Multicare Oy:lle. Tuotteen muisti tai muun tallennusvälineen sisältö voidaan tyhjentää tai tuote voidaan vaihtaa takuuhuollossa.

Mikäli Multicare Oy:n myöntämän Multicare takuun perusteella tehdyn korjaus- tai vaihtovaateen käsittelyssä ilmenee, ettei kyseessä ole valmistajan alkuperäisen laitetakuun eikä Multicare Oy:n suorittamalle korjaustyölle antaman takuun piiriin kuuluva vika tai virhe, on Multicare Oy:llä oikeus velottaa kohtuullinen korvaus vian diagnosoimisesta ja tuotteen toimituskuluista.

Laitteen omistajan tai haltijan kuluttajansuojalain mukaisista oikeuksista vastaa edelleen tuotteen myyjä, maahantuoja tai valmistaja.

 

 

Multicare Oy

janek underskrift

 

 

 

Janek Ahlvik Toimitusjohtaja, osakas